Team

Leerkrachten groep 1 t/m 4 

Sandra Heslinga, sandra.heslinga@gearhing.net 

Titia Bruinsma, titia.bruinsma@gearhing.net

 

Leerkrachten groep 5 t/m 8

Marije de Jong, marije.de.jong@gearhing.net 

Inge Westhof, inge.westhof@gearhing.net 

 

Onderwijsassistenten

Jeltsje Kramer, jeltsje.kramer@gearhing.net

Tamara Struiving, tamara.struiving@gearhing.net 

 

Overig personeel

Locatiecoördinator: Marije de Jong, marije.de.jong@gearhing.net 

Intern Begeleider: Tineke Steegstra, tineke.steegstra@gearhing.net 

Leerkracht GVO groep 3, 4 en 5: Addy Stoker

 

Onderwijsteam Noord

Directie: Arnold Oosterdijk, arnold.oosterdijk@gearhing.net 

Directie: Feikje Toering, feikje.toering@gearhing.net 

Manager bedrijfsvoering - formatie en beheer gebouwen: Thijs van der Veen, thijs.van.der.veen@gearhing.net

Manager bedrijfsvoering - financiën: Ria Jongstra, ria.jongstra@gearhing.net 

Onderwijsteamcoördinator - personeelszaken: Anna Marie Hiemstra, annamarie.hiemstra@gearhing.net 

Medewerker beleid en organisatie: Sita Postma-Bokma, sita.postma@gearhing.net 

Administratief medewerkster: Mattie Dijkstra, mattie.dijkstra@gearhing.net