Team van de Greidefûgel

team Renske formaat11

Renske Boschma

Juf Renske is leerkracht in de onderbouw op dinsdag, woensdag en donderdag.

Sytske formaat11

Sytske van der Polder

Juf Sytske is leerkracht van de onderbouw op maandag en vrijdag.

foto9

Meester Jan Tiede is leerkracht van de middenbouw. Hij werkt op maandag, dinsdag en vrijdag. 

Jetske formaat11

Jetske Hettinga

Juf Jetske is leerkracht in de midden- en bovenbouw.

Juf Jetske is intern begeleider (IB'er) en specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van de zorg en is de contactpersoon voor de externe zorgdeskundigen.

Ook is zij locatiecoördinator en daarmee het eerste aanspreekpunt op onze school.

Sjoukje formaat11

Sjoukje de Jong

Juf Sjoukje is leerkracht  in de midden- en bovenbouw op maandag, dinsdag en woensdag.

Zij is tevens onze Jenaplanspecialist.

Arnold2

Arnold Oosterdijk

Arnold is directeur van onderwijsteam Noord. Hij is eindverantwoordelijke voor de 11 scholen die onder ons onderwijsteam vallen. Hij legt hiervoor verantwoording af aan de ouders (MR) en het college van bestuur (CvB). Hij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid.

arnold.oosterdijk@gearhing.net

Ondersteuning OT-Noord

Thijs van der Veen is als manager bedrijfsvoering verantwoordelijk voor beheer gebouwen en formatie en Ria Jongstra voor financiën. 
Anna Marie Hiemstra is onderwijsteam coördinator en verzorgt het personeelsbeheer.
Mattie Dijkstra is o.a. in Baard werkzaam als administratieve kracht.