Praktische info

Groepsindeling

2019-2020

Klik hier voor de groepsindeling van dit schooljaar.

 

 

 

Meer over 'Groepsindeling'

Team

Leerkrachten groep 1 t/m 4 

Sandra Heslinga, sandra.heslinga@gearhing.net 

Titia Bruinsma, titia.bruinsma@gearhing.net

 

Leerkrachten groep 5 t/m 8

Marije de Jong, marije.de.jong@gearhing.net 

Inge Westhof, inge.westhof@gearhing.net 

 

Onderwijsassistenten

Jeltsje Kramer, jeltsje.kramer@gearhing.net

Tamara Struiving, tamara.struiving@gearhing.net 

 

Overig personeel

Locatiecoördinator: Marije de Jong, marije.de.jong@gearhing.net 

Intern Begeleider: Tineke Steegstra, tineke.steegstra@gearhing.net 

Leerkracht GVO groep 3, 4 en 5: Addy...

Meer over 'Team'

Schooltijden en vakanties

klok3

Schooltijden

Maandag: 8:15 - 14.00

Dinsdag: 8:15 - 14.00

Woensdag: 8:15 - 14.00

Donderdag: 8:15 - 14.00

Vrijdag: 8:15 - 14.00

Meer over 'Schooltijden en vakanties'

Omtinkerkes (regels)

Enkele regels voor elke ouder/leerling van de Krunenstrobbe.

 

Verjaardagen

De verjaardag van een leerling wordt in de eigen klas gevierd. Voor de traktaties geldt dat wij de richtlijnen van het Voedingscentrum adviseren.

Fruit eten

In alle groepen wordt elke dag gezamenlijk fruit gegeten en (eventueel) wat gedronken.

Regels voor aanvang en einde schooltijd

De school start om 8.15 uur. Vanaf 8.10 uur zijn de deuren open. De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen in school worden gebracht. Er is voor schooltijd geen pleinwacht aanwezig.

Natuurlijk mag...

Meer over 'Omtinkerkes (regels)'

Aanmelden

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Marije de Jong, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating zullen verlopen. Dit kan via tel: 058-2519700, of e-mail: krunenstrobbe@gearhing.net.

Aanmeldformulieren zijn op school verkrijgbaar.

Meer over 'Aanmelden'

Schoolgids

SchoolgidsGearhingOTNoord

Hier vindt u:

  • de schoolgids 2019-2020 waarin informatie over o.a. De Krunenstrobbe te vinden is. In schooljaar 2020-2021 maken we gebruik van een schoolgids voor geheel OT-Noord.
Meer over 'Schoolgids'