Over De Krunenstrobbe

IMG 3

WELKOM/ WOLKOM / WELCOME

Welkom op de site van openbare basisschool De Krunenstrobbe.

Onze school maakt deel uit van een stichting met de naam 'Gearhing'. In deze stichting zijn in totaal 25 scholen van openbare en bijzonder neutrale signatuur uit Zuid-West Friesland ondergebracht met in totaal ongeveer 2000 leerlingen. Vanaf 1 september 2019 werkt de school samen in OT-Noord. Hieronder vallen de scholen van Jorwert, Mantgum, Weidum, Easterwierrum, Boazum, Wiuwert, Winsum, Itens, Baard, Wommels, Witmarsum en Pingjum. 

Onze school is een drietalige (Nederlands, Fries, Engels) openbare school met de naam De Krunenstrobbe. De 'krunen' zijn bomen en een 'strobke' is een kind. Bij 'Krunenstrobbe' denk je dus aan kinderen onder de bomen.

Onze school is een kleine dorpsschool; een geheel binnen een ander geheel. De Krunenstrobbe is de enige school in het dorp. De betrokkenheid bij elkaar is vooral merkbaar wanneer er feestelijke gebeurtenissen zijn, maar ook in verdrietige tijden leeft het dorp mee met de school en de school met het dorp.

Het leerlingenaantal schommelt de laatste jaren rond de 30. Bij de laatste teldatum waren het er 26 kinderen.

We werken in twee basisgroepen: 1 t/m 4 en 5 t/m 8. In elke basisgroep is op meerdere dagdelen een onderwijsassistent aanwezig.