Over De Krunenstrobbe

Oer De Krunenstrobbe

IMG 3

WELKOM/ WOLKOM / WELCOME

Welkom op de site van openbare basisschool De Krunenstrobbe.

Onze school maakt deel uit van een stichting met de naam 'Gearhing'. In deze stichting zijn in totaal 25 scholen van openbare en bijzonder neutrale signatuur uit Zuid-West Friesland ondergebracht met in totaal...

Meer over 'Oer De Krunenstrobbe'

‘Wat Telt Écht’ Gearhing film

Kwaliteitsklaver

Voor de zomervakantie hebben we met de kinderen en professionals van de scholen van Lemmer, Bolsward, IJlst en Baard samen een film gemaakt. De kinderen laten in de film zien wat de doelen zijn voor de komende jaren en wat de essentie is van ons onderwijs.

Wat Telt Écht – onderwijs vanuit de...

Meer over '‘Wat Telt Écht’ Gearhing film'

Schoolgids

SchoolgidsGearhingOTNoord

Hier vindt u:

  • de schoolgids 2019-2020 waarin informatie over o.a. De Krunenstrobbe te vinden is. In schooljaar 2020-2021 maken we gebruik van een schoolgids voor geheel OT-Noord.
Meer over 'Schoolgids'

Onderwijsconcept, Visie en Missie

bloemen

Visie:

De visie van OT-Noord is: Wij halen het beste uit kinderen naar boven en stimuleren hen tot persoonlijke excellentie.

 

Missie:

In de komende jaren zullen de scholen in OT-Noord steeds meer samenwerken en zich richten op verdere integratie van de informatie- en communicatietechnologie....

Meer over 'Onderwijsconcept, Visie en Missie'

Veiligheid (antipestprotocol)

oorzaken van pesten

Hier vindt het antipest- en omgangsprotocol van onze school.

 

Het veiligheidsplan van Gearhing.

 

Meer over 'Veiligheid (antipestprotocol)'

Zorg voor elk kind

handen

Op De Krunenstrobbe vinden we het belangrijk dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind.

Al vanaf groep 1 krijgen de kinderen die meer hulp nodig hebben extra begeleiding. De leerkracht maakt dan tijd vrij om samen met het...

Meer over 'Zorg voor elk kind'

Peiling Oudertevredenheid

oudertevr Meer over 'Peiling Oudertevredenheid'