Ouders

Leerplicht en verlof

leerplicht

Leerplicht en verlof

Ouders/verzorgers kunnen verlof aanvragen via dit webformulier of de papieren versie downloaden.

 

U kunt voor uw kind verlof aanvragen voor:

- Verhuizing van het gezin

- Huwelijk van bloed- of aanverwanten

- Ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten

- Overlijden van bloed-...

Meer over 'Leerplicht en verlof'

Afwezig

imagesXCY1GEWS

Wanneer uw kind ziek is, geeft u dat tussen 8:00 uur en 8.10 uur telefonisch door via:

058-2519700

Meer over 'Afwezig'

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven schooljaar 2019/2020

 

Meer over 'Nieuwsbrieven'

Ald papier skema

oud papier

Schema Oud papier ophalen schooljaar 2019-2020

In verband met de privacywetgeving (AVG) staat het oud papier schema niet meer op de website. De betreffende ouders hebben het schema via de mail ontvangen.

Degene die bovenaan staat vermeld is de trekkerchauffeur en regelt een trekker en haalt...

Meer over 'Ald papier skema'

BSO

afbeeldingSISA

Voorschoolse en naschoolse opvang wordt verzorgd door KidsFirst. Locatie Mantgum brengt en haalt de kinderen in Jorwert.

Klik hier voor informatie over de Buitenschoolse opvang

Meer over 'BSO'

Medezeggenschapsraad

schema driehoek kernwaarden

MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De rechten en plichten van de MR zijn wettelijk bepaald. Zo heeft de MR op een groot aantal onderwerpen het recht om een advies uit te brengen aan de directie van de school en in een aantal gevallen is de instemming van de leden van de MR...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

Activiteitencommissie

naamloos 2

Activiteitencommissie

Tijdens een schooljaar vinden er verschillende activiteiten plaats waarbij het team hulp krijgt van de activiteitencommissie.

De ouders van de activiteitencommissie coördineren de taken waarbij ouderhulp wordt ingezet. Aan het begin van het schooljaar hebben alle gezinnen...

Meer over 'Activiteitencommissie'

Ouderbijdrage, schoolreis en vervoer

schoolreisje

Extra activiteiten en schoolfeesten worden meestal uit de oud papierpot betaald. Deze wordt beheerd door de Activiteiten Commissie. 

In plaats van een vrijwillige ouderbijdrage, vragen wij alle ouders mee te helpen oud papier op te halen.

Meer informatie en het beleid vindt u in het bijgevoegde...

Meer over 'Ouderbijdrage, schoolreis en vervoer'

GGD

GGD

Wist u dat zowel leerkrachten als ouders gratis vragen kunnen stellen aan de pedagogen van de GGD?

Klik hier voor tel. nrs. en meer informatie.

Meer over 'GGD'