Regioskoalle de Greidefûgel

  • 06 juli 2021
Regioskoalle de Greidefugel

Regioskoalle de Greidefûgel

Welkom op de site van Regioskoalle de Greidefûgel. De Greidefûgel is een mooie dorpsschool in Baard. Groot genoeg voor bestaansrecht, klein genoeg om het gevoel en de identiteit van dorpsschool te hebben. Kinderen uit o.a. Baard, Jorwert, Huins/ Leons en Easterlittens gaan hier naar school. 

De school biedt ook peuteropvang aan en heeft buitenschoolse opvang. 

De Greidefûgel is een nieuwe school. Ontstaan uit een fusie van de scholen van Baard en Jorwert. Samen met ouders en het team van beide scholen is er een prachtig concept ontworpen en zijn beide scholen onder de naam 'de Greidefûgel' verder gegaan. Zowel ouders als de teams van beide scholen hebben de ervaring dat kleinere dorpsscholen uniek zijn en vonden dat dit type school niet verloren mocht gaan. We vinden het belangrijk dat er een keus in type/ soort onderwijs is en blijft voor kinderen die in deze regio wonen. Door een samenwerking aan te gaan, hebben we dit weten te realiseren. 

Waar we voor staan kunnen jullie onder de verschillende kopjes van de site lezen. Maar schroom vooral niet om een keer echt langs te komen en de sfeer van de school te proeven.