Directie & adressen

Boom formaat169

Directeur:
Arnold Oosterdijk is directeur van onderwijsteam Noord, waar ook onze school deel van uit maakt.
Hij is te bereiken via arnold.oosterdijk@kykscholen.nl

Locatiecoördinator:
Hebt u vragen van algemene aard, dan kunt u contact opnemen met Jetske Hettinga. Zij is locatiecoördinator van onze school en te bereiken via tel: 0517-341998 of info.greidefugel@kykscholen.nl

Gearhing (servicebureau)
Brédyk 4
8601 ZD Sneek
0515-745090
www.gearhing.nl 
info@gearhing.net 

GMR:
gmrgearhing@gearhing.net 

Vertrouwenspersoon voor ouders:
Mevrouw Jeltsje de Vries, j.devries@cedin.nl 06-1253 9907

Inspectie van onderwijs:
088-6696000
0800-5010
www.onderwijsinspectie.nl 

Vertrouwensinspecteurs:
0900-1113111

Landelijke klachtencommissie:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-2809590
www.onderwijsgeschillen.nl 
info@onderwijsgeschillen.nl 

GGD Friesland:
088-2299444
www.ggdfryslan.nl 
jgz@ggdfryslan.nl