Groepsindeling

 

 

Januari 2017

                                      Groep 1 t/m 4                        Groep 5 t/m 8

Maandagochtend     juf Marije en juf Paulien         juf Gineke en juf Inge

Maandagmiddag      juf Marije (groep 3 en 4)        juf Gineke

Dinsdagochtend      juf Marije en juf Paulien          juf Gineke en juf Inge

Dinsdagmiddag       juf Marije                                juf Gineke

Woensdagochtend   juf Marije en juf Paulien        juf Gineke en juf Inge

Donderdagochtend  juf Symentsje en juf Jeltsje    juf Gineke en juf Inge

Donderdagmiddag   juf Symentsje                         juf Inge

Vrijdagochtend       juf Symentsje en juf Jeltsje     juf Gineke en juf Inge

                              en vanaf 10.30 juf Paulien    

Vrijdagmiddag       juf Symentsje en juf Paulien     juf Inge