Ouders

Afwezig

imagesXCY1GEWS

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8:00 uur en 8.25 uur telefonisch door via 058-2519700. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Afwezig'

Leerplicht en verlof

leerplicht

Leerplicht en verlof

Ouders/verzorgers kunnen verlof aanvragen via dit webformulier of de papieren versie downloaden.

 

U kunt voor hun kind verlof aanvragen voor:

- Verhuizing van het gezin

- Huwelijk van bloed- of aanverwanten

- Ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten

- Overlijden van...

Meer over 'Leerplicht en verlof'

TSO en BSO

afbeeldingSISA

Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang/overblijf wordt verzorgd door Kids First. De kinderen eten hun boterham tussen de middag in de TSO ruimte onder begeleiding van de TSO-vrijwilliger(s). De kinderen nemen zelf een lunchpakketje mee van huis.
Na de lunch is er ruimschoots tijd om te...

Meer over 'TSO en BSO'

Medezeggenschapsraad

schema driehoek kernwaarden

MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De rechten en plichten van de MR zijn wettelijk bepaald. Zo heeft de MR op een groot aantal onderwerpen het recht om een advies uit te brengen aan de directie van de school en in een aantal gevallen is de instemming van de leden van de MR...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

Activiteitencommissie

naamloos 2

Activiteitencommissie

Tijdens een schooljaar vinden er verschillende activiteiten plaats waarbij het team hulp krijgt van de activiteitencommissie.

De ouders van de activiteitencommissie coördineren de taken waarbij ouderhulp worden ingezet. Aan het begin van het schooljaar hebben alle...

Meer over 'Activiteitencommissie'

Ouderbijdrage, schoolreis en vervoer

schoolreisje

Extra activiteiten en schoolfeesten worden meestal uit de oud papierpot betaald. Deze wordt beheerd door de Activiteiten Commissie. 

In plaats van een vrijwillige ouderbijdrage, vragen wij alle ouders mee te helpen oud papier op te halen.

Meer informatie en het beleid vindt u in het bijgevoegde...

Meer over 'Ouderbijdrage, schoolreis en vervoer'

Brief betreffende invalleerkrachten

Hier kunt u een brief vinden betreffende de invalleerkrachten binnen de Gearhing.

Meer over 'Brief betreffende invalleerkrachten'

GGD

GGD

Wist u dat zowel leerkrachten als ouders gratis vragen kunnen stellen aan de pedagogen van de GGD?

Klik hier voor tel. nrs. en meer informatie.

Meer over 'GGD'

Foto's 2015-2016

Meer over 'Foto's 2015-2016'

Links Mediaopvoeding Evelyn Verburgh

Hier staan de links die we hebben gekregen van Evelyn Verburgh over mediaopvoeding.

www.tackk.com/krunenstrobbe

www.mijnkindonline.nl (de earste rigel yn it oersjoch).

http://mijnkindonline.nl/artikelen/boeken-om-over-te-praten (boeken)

 

Meer over 'Links Mediaopvoeding Evelyn Verburgh'

Ald papier skema

oud papier

Schema Oud papier ophalen schooljaar 2017-2018

Zaterdag 14-10-17

Tjalling Rodenhuis 2519268
Ytzen Peterson 8506306
Frans Kingma 0620612867
Hamid Al Zaidan 0687954365

Zaterdag 9-12-17

Harm Groenhof 0681312820
Doede Ottema 2501309
Miente vd Heide 2519208
Marius Del Grosso 0621855956

Zaterdag 10-02-18

Auke...

Meer over 'Ald papier skema'

2014-2015 Foto's en filmkes

Meer over '2014-2015 Foto's en filmkes'