Groep 1,2,3,4

13/1/2017 Groep 1 en 2

5/12/2016 Sinterklaas in de onderbouw

5/12/2016 Sinterklaas in de onderbouw

5/12/2016 Sinterklaas in de onderbouw

2/12/2016 Pietenochtend

25/10 Programmearje mei master Marcel

Gymnastiekles groep 3 en 4

IMG 5

"Spreekbeurt" in groep 1/2 thema Thuis; mijn knuffel, dit doe ik graag, foto's van mijn familie.

IMG 4

"Spreekbeurt" in groep 1/2 thema Thuis; mijn knuffel, dit doe ik graag, foto's van mijn familie.